2013-06-10

Gwopo pa jwe ak manje

Gwopo pa jwe ak manje

Gwopo envite lakay tonton l’ Jan, ki se frè papa l’ nan yon dine ant fanmi. Te gen yon bèl anbyans lè fanmi sa rankontre. Lè Gwopo rive li salye tout moun, gwopo te an reta paske li te gentan de twa zè edmi .


 Tant Sara di

- Gwopo nou panse ou pa tap vini ankò ! Se a de zè nou t’ap tann ou.
 - Gwopo reponn , mwen te pran nan yon boklis serye sou wout frè a etan m’ t’ap vini .

Tonton Jan ki konn Gwopo byen di pandan l’ eklate ri 

 - Gwopo t’ap pito pran wout la a pye tanl’ poul pata vini.

Se te yon tab gani, te gen yon liy ki fèt pou moun pran manje yo pi pito. Gwopo wè manje an kòmanse bese epi liy lan men longè. Gwopo antre anba tab pou l’al soti pi devan. Yo kouri dèyè Gwopo .

 Gwopo di : se yon kiyèm ki sot tonbe mwen tap ranmase wi nou pa bezwen plenyen tout moun ap jwenn.

Kouzin li Tia di : Siw te konn tout moun t’ap jwenn konsa ou t’ap ret kote ou te ye.

Gwopo plen asyèt, li pran nan tout bagay li menm rive di : - Ti asyèt sa yo twò  piti.

Nan yon ti moman aprè, tout moun te reyini sou yon gwo tab ak manje yo, bwason ap koule, ya p bay blag. Men gwopo pa pale menm l’ap voye fouchèt monte tèt misye ret bese sou asyèt li. Gen de bagay Gwopo pa janm fè ansanm manje epi bay blag.

Tonton Jan ki bezwen takine Gwopo di l’ :

 - Gwopo ou sonje lèw te timoun chak Nouvel An nou konn pase al salye fanmi e chak kote n’ pase yo ofri n’ manje, men lè m’ di nou te sot manje, Gwopo toujou reponn m’ap manje wi mwen menm. Konsa mwen  te gen yon dènye kote pou m’ pase kay yon sè m’. Mwen di Gwopo li fin twò ta nou pap gentan al salye matant Ana, li reponn : - Tonton Jan si nou pa pase, matant ap fache wi. Konsa mwen pase vre epi Gwopo desann asyèt manje a.

Gwopo fè kòmsi l’ pa tande sou tab lan, tout moun ap ri blag tonton Jan sot bay sou li an.

Gwopo di : Nou mèt ri vre, mwen menm pa jwe ak manje,  se sa m’ap pot ale pandan l’ leve pou yon 2nd Round nan direksyon tab gani.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Votre support ? Alors commentez et partagez. Merci